image

Insolvenční správce

Ins-správce v.o.s.

+420 495 530 479 sekretariat@ins-spravce.cz

Časté dotazy

Jsem věřitel

Pohledávky nezajištěných věřitelů (zjištěných) jsou uspokojovány v rámci schváleného splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, a to poměrně dle výše přihlášené pohledávky dle schváleného distribučního schématu ve zprávě pro oddlužení každý měsíc z finančních prostředků zaslaných dlužníkem na účet majetkové podstaty po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce a případných pohledávek za majetkovou podstatou a jim na roveň postavených.
Nejčastějším důvodem je nedostatečné plnění na účet majetkové podstaty dlužníkem. V prvních měsících schváleného splátkového kalendáře může být důvodem přednostní úhrada zapodstatových pohledávek a jim na roveň postavených, či deponace odměny s odkazem na § 38 insolvenčního zákona odst. 6.
Pohledávky nezajištěných věřitelů přihlášených do konkursního řízení jsou uspokojovány v rámci konečné zprávy, resp. po právní moci rozvrhového usnesení. Dříve, než rozvrhové usnesení nabyde právní moci, nelze pohledávku věřiteli vyplatit.
Zapodstatovou pohledávku lze uplatnit kdykoli v průběhu insolvenčního řízení u insolvenčního správce, a to výhradně na formuláři, který je zveřejněn Ministerstvem spravedlnosti na stránkách www.justice.cz nebo na stránkách insolvenčního rejstříku http://isir.justice.cz//, a to včetně pokynů pro jeho vyplnění spolu se vzorově vyplněným formulářem.

Advokátní kancelář

Máte nějaký problém, se kterým Vám můžeme pomoci? Nebo hledáte právní radu?