image

Insolvenční správce

Ins-správce v.o.s.

+420 495 530 479 sekretariat@ins-spravce.cz

Informace

Poradna

Jste-li dlužníkem v některém z námi vedených insolvenčních řízení můžete nás kontaktovat emailem na adrese sekretariat@ins-spravce.cz nebo telefonicky na lince +420 495 530 479. Před tím, než se na nás obrátíte, přečtěte si pečlivě, jedná-li se o oddlužení, vždy dosavadní korespondenci ze soudu a od insolvenčního správce, zejména rozhodnutí, jímž Vám bylo oddlužení povoleno, případně schválen způsob jeho řešení. Pokud již máte schválen splátkový kalendář, budou v sekci B na insolvenčním rejstříku pravidelně zveřejňovány zprávy insolvenčního správce o Vašem plnění a rozdělení plateb mezi věřitele ( většinou po 6 měsících). Je velmi pravděpodobné, že odpověď na Vaši otázku najdete tam a ušetříte svůj i náš čas.

Do předmětu emailu, nebo při telefonickém rozhovoru nezapomeňte hned na počátku sdělit Vaše příjmení a nejlépe i spisovou značku, pod kterou je Vaše řízení vedeno. Upozorňujeme, že v případě, že elektronická komunikace není podepsána uznávaným způsobem (zaručený elektronický podpis), či jinak verifikována Vaše identita, můžeme Vám s ohledem na povinnost mlčenlivosti a ochranu osobních údajů odpovědět pouze v obecné rovině.


Jste-li věřitelem v některém z námi vedených insolvenčních řízení můžete nás kontaktovat emailem na adrese sekteratiat@ins-spravce.cz nebo telefonicky na lince +420 495 530 479 . Snažíme se Vaše dotazy vyřizovat tak rychle, jak je to možné, nejdéle však byste měli obdržet odpověď do 30 dnů s ohledem na vytíženost kanceláře a náročnost Vašeho dotazu. Do předmětu emailu, nebo při telefonickém rozhovoru, prosíme, sdělte spisovou značku řízení, kterého se Váš dotaz týká. Upozorňujeme, že v případě, že elektronická komunikace není podepsána uznávaným způsobem (zaručený elektronický podpis), či jinak verifikována Vaše identita, můžeme Vám s ohledem na povinnost mlčenlivosti a ochranu osobních údajů odpovědět pouze v obecné rovině.


Nejčastější dotazy

Než nás budete kontaktovat, prosím, přečtěte si následující.


Užitečné odkazy

Níže naleznete seznam užitečných odkazů na webové stránky a formuláře.

Formuláře - ISIR
(Návrh na povolení oddlužení, Přihláška pohledávky, Prohlášení dlužníka, Zpráva pro oddlužení, Zpráva o přezkumu, ...)

Advokátní kancelář

Máte nějaký problém, se kterým Vám můžeme pomoci? Nebo hledáte právní radu?