image

Insolvenční správce

Ins-správce v.o.s.

+420 495 530 479 sekretariat@ins-spravce.cz

Informace

O společnosti

Společnost INS-SPRÁVCE v.o.s. působí jako insolvenční správce od roku 2015, kdy byla založena společníky Ing. Lenkou Jandurovou, LL.M. a Mgr. Ing. Daliborem Jandurou s cílem zúročit jejich dlouholeté zkušenosti insolvenčních správců fyzických osob, odborně zaměřených jak na řešení úpadku konkursem tak oddlužením, na nové platformě umožňující další rozvoj v jejich profesionálním působení.

Jako insolvenční správce profesionálně a řádně plní všechny své povinnosti a úkoly vyplývající ze svěřených insolvenčních případů s cílem v co nejvyšší míře naplnit účel insolvenčního zákona. Vedle této své „úřední“ činnosti, však poskytuje i specializované služby veřejnosti v rozsahu vymezeném insolvenčním zákonem a zákonem o insolvenčních správcích, a to expertní poradenství, analýzy předúpadkových a úpadkových vztahů, včetně kvalifikovaného zpracování insolvenčních návrhů, k čemuž je jako zákonem určený specializovaný subjekt výslovně oprávněna.

Naším cílem je jak maximalizovat výtěžek věřitelů, tak poskytnout potřebnou podporu poctivým dlužníkům zejména v oddlužení, aby pro ně insolvenční řízení znamenalo skutečnou naději nového ekonomického startu. Ač je to s podivem, uvedené cíle se nejen nevylučují, ale podle našich zkušeností v řadě případů vhodně doplňují. Fungující dlužník je věřitelova jistota uspokojení.

Společnost sídlí v památkově chráněné klasicistní budově Šatlava v Dlouhé ulici čp. 103, která je úzce spjata s historií právnictví v Hradci Králové. Byla vystavěna v polovině 19. století v rámci reformy soudnictví jako sídlo krajského a okresního soudu s věznicí a v této funkci sloužila až do otevření dnešního Krajského soudu v Hradci Králové. Cestou k nám, tak můžete shlédnout sloupcovou výzdobu někdejší zasedací síně i velkolepost tehdejšího stavitelského umění.


Naše kancelář

Kancelář: Ing. Lenka Jandurová, LL.M.
                  Mgr. Ing. Dalibor Jandura
                  Mgr. Jana Kubrtová

Odborný asistent oddlužení: Kateřina Miřejovská
Email: asistentka@ins-spravce.cz

Odborná asistentka: Lucie Vostřel Hladíková, Dis
Email: kancelar@ins-spravce.cz

Prodej majetku: Ing. Vlastislav Kracík
Email: sekretariat@ins-spravce.cz


Ekonomika, daňový poradce ev.č. 5275: Ing. Miroslava Malimánková

Ekonomika, účetní konzultant: JUDr. Alena Chmelíková


Odborný asistent : Radek Kollár


Spolupracujeme

Mgr. Ing. Martin Böhm, MBA
se sídlem Dubno 150, 261 01 Dubno
Mgr. et Mgr. Radim Dostal
se sídlem Náměstí, 71, Valašské Meziříčí, 757 01
Ing. Jana Horáková
se sídlem Měsíčná, 256/2, Liberec, 460 02
KONKURSNÍ v.o.s., Mgr. Lenka Vitebská
se sídlem Měsíčná 256/2, 460 02 Liberec
Tomko a partneři, v.o.s.
se sídlem Řipská 1676/25, 130 00 Praha 3
JUDr. Karel Miča
se sídlem V Holešovičkách , 1579/24, Praha , 180 00
Mgr. Ing. Hana Müllerová
se sídlem Koterovská, 633/29, Plzeň, 326 00
JUDr. Filip Punda
se sídlem Pražská, 100, Jindřichův Hradec, 377 01
Mgr. Vladimír Turoň
se sídlem Lidická, 1857/4, Brno, 602 00

Advokátní kancelář

Máte nějaký problém, se kterým Vám můžeme pomoci? Nebo hledáte právní radu?