image

Insolvenční správce

Ins-správce v.o.s.

+420 495 530 479 sekretariat@ins-spravce.cz

PRODÁNO!!! Pozemky k.ú. pro Liberecký kraj, k.p. Semily, Dolní Rokytnice , obec Rokytnice nad Jizerou; podíl o velikosti 1/3 k celku.

Cena: 79 000 Kč

Prodej pozemku o ideální velikosti 1/3 k celku k.ú. pro Liberecký kraj, k.p. Semily, Dolní Rokytnice , obec Rokytnice nad Jizerou; parcela p.č. 1281/3 orná půda, p.č. 1282/3 trvalý travní porost, zapsáno na LV 839 z majetkové podstaty dlužnice, insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně sp.zn. KSBR 27 INS 14522/2020. Minimální nabídková cena musí převyšovat cenu znaleckého posudku.

Mám zájem o nemovitost

Nezávazná poptávka

Informace o ochraně osobních údajů

Advokátní kancelář

Máte nějaký problém, se kterým Vám můžeme pomoci? Nebo hledáte právní radu?